Táj és természetTörténelemÉpített környezetHagyományok, kultúraKözösség


Közérdekű adatok

 

A 2011. évi népszámlálás - végleges - Békés megyei területi adatai valamint Méhkerék község adatai ezen a linken érhetőek el.

 

Tájékoztató szerződés teljesítéséről építési beruházás esetén

Tájékoztatás szerződés teljesítéséről eszközbeszerzés esetén 


 

 

Közbeszerzések

 

A 2011. évi CVIII. tv. 2012. január 1-jén hatályba lépett rendelkezése: a 31. § (1) szerint ajánlatkérő köteles az éves közbeszerzési tervet és a megindított eljárások - a Kbt. 31. § (1) bekezdésében felsorolt- dokumentumait a honlapján közzétenni.

Méhkerék Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve

Méhkerék Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve

 

 

 

 

„Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013”
keretében
„Madarász és Méhkerék közötti, határon átnyúló munkaerő mobilitás koordinációja „ projekten belül román és angol nyelvek oktatása.

Eljárást megindító felhívás

Ajánlattételi felhívás dokumentációja

jékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatási szerződés

          Támogató hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Igazgatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. sz.

 

 

 

 

 

Az Országgyűlés 34/2012. (IV. 18.) OGY határozata

a Nemzetiségek Napjáról

 

Magyarország Országgyűlése vallja, hogy a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt élő nemzetiségek államalkotó tényezők, társadalmunk politikai közösségének részét képezik, kulturális értékeik Magyarország kultúrájához szervesen kapcsolódnak. A nemzetiségek sokszínű kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek, hagyományainak megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése az egész nemzet számára pótolhatatlan, védendő értéket jelent. Magyarország a nemzetiségek iránt kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel a nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörűen biztosítja.

1. A nemzetiségek ügye melletti elkötelezettség további megerősítésére az Országgyűlés december 18-át – mint az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napját – a Nemzetiségek Napjának nyilvánítja.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke,

az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva

 

Földesi Gyula s. k.,                                          Nyakó István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője                                  az Országgyűlés jegyzője

 

  

O Voce RomâneascăTájékoztatás fogorvosi alapellátás rendelési idejéről!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogorvosi alapellátást településünkön

Martyinné Dr. Patkás Orsolya látja el.

Rendelési ideje:

Szerda 8-16 óra között

Péntek 8-16 óra között

Telefonszám: +36 70 379 5929

A rendelés helye: Egészségház, 5726 Méhkerék, Kossuth u. 93.

 

 

 

 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013
Mezőgazdasági üzletközpont Ciumeghiu-Méhkerék
HURO/0802/147_AF/01
ABC RO-HU

 

A Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Románia 2007-2013 célja olyan határmenti kezdeményezések támogatása, amelyek valódi együttműködésen alapulnak és a határ mindkét oldalán élő közösségek számára előnyökkel járnak, az operatív program célkitűzéseivel összhangban.
A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 85 % mértékben finanszírozza, ami kiegészül a Magyarország által biztosított hazai társfinanszírozással, ennek mértéke 10 %. Ennek köszönhetően a magyarországi partnerekre 5% önerő hárul. A pályázati összeg elszámolása euróban történik, minden esetben a partneri jelentési beszámolási időszak utolsó havában érvényes Európai Bizottság által meghatározott havi átlagárfolyam (inforeuro) szerint. A pályázat zárása 2013. február 28., a záró ppj benyújtásának időpontja 2013. március 28.
A pályázat benyújtására vonatkozó előkészítő munkálatok 2008. decemberében indultak el. A projekt-koncepció beadására 2009. februárjában, a teljes pályázat beadására 2010. évben került sor. A projekt megvalósítása során vezető partner a romániai Ciumeghiu község, társpartner Méhkerék Község Önkormányzata. A pályázat pozitív elbírálására vonatkozó döntést 2010. év végén kapta meg a vezető partner, aki 2011. augusztus 9-én írta alá a finanszírozási főszerződést. A VÁTI Nonprofit Kft és Méhkerék Község Önkormányzata közötti hazai társfinanszírozási szerződés aláírására 2012. január 29-én került sor.
A projekt átfogó célja a Bihar-Békés Megyei üzleti határmenti mezőgazdasági kapcsolatok fellendítése. Ennek keretein belül cél a mezőgazdasági befektetések támogatási struktúrájának létrehozása mindkét településen egy-egy üzletközpont kialakításával; a jogi személyek részére ingyenes szolgáltatások nyújtása, a cégek közötti együttműködés fejlesztése, fenntartása. Fontos cél a versenyképesség növelése képzés és informálás valamint közös tevékenységek által.
A projekt keretében belül építési beruházás keretében az  Önkormányzat tulajdonát képező épület teljes felújítása révén valósul meg a mezőgazdasági üzletközpont helyiségének kialakítása, az eszközbeszerzés révén pedig teljes felszereltséggel való ellátása.

A projekt megvalósítási költségei Méhkerék Község Önkormányzata vonatkozásában (TSZ szerint)

Költségek finanszírozási forrás szerint

%.os mérték

Euróban kifejezett összeg

közösségi támogatás

85%

169347,23

kormányzati társfinanszírozás

10%

19923,11

önerő

5%

9961,7

elszámolható költségek összesen

100%

199232,04

 

Építési beruházás eljárást megindító felhívása

Építési beruházás ajánlattételi dokumentációja

Tájékoztató az építési beruházás közbeszerzési eljárásának eredményéről

Építési beruházás vállalkozási szerződése és annak módosítása

Eszközbeszerzés eljárást megindító felhívása

Eszközbeszerzés ajánlattételi dokumentációja

Tájékoztató az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának eredményéről

Eszközbeszerzés szállítási szerződése

Támogató hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Igazgatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. sz.2012.01.07 12:50-től a látogatók száma: 100143Keresés az oldalon: